This app works best with JavaScript enabled.
Nieuws

Vraag nu aan: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)

Geschreven door OIIO redactie op 3 maart 2020

In het mkb is het niet gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden bijgeschaafd houden tijdens hun carrière. Dat ligt mogelijk aan een minder groot budget of de beschikbaarheid van kennis ten opzichte van grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb draagt hieraan bij.

Voor wie en voor welke activiteiten geldt de SLIM-regeling?

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

  1. individuele mkb-ondernemingen,
  2. samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast
  3. de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Vanaf 2 maart 2020 kunnen bovenstaande groepen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven. Criterium is dat deze gericht zijn op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor collega's binnen het bedrijf.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die collega's stimuleert om hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Meer info over deze SLIM-regeling, de periode voor aanvragen en criteria voor de aanvraag vind je op de website van het ministerie: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim.

 

OIIO redactie

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mailupdate zodra een nieuwe blog online staat.