This app works best with JavaScript enabled.

Gebruikersvoorwaarden

U maakt gebruik van een portaal om te communiceren met uw dienstverlener of leverancier. Alle contactgegevens van uw dienstverlener/leverancier vindt u in het portaal op de openingspagina. Uw dienstverlener/leverancier is uw contactpersoon voor al uw vragen en opmerkingen over uw gegevens in het portaal en over het portaal zelf.

 

U kunt via het portaal al uw gegevens invoeren, inzien, corrigeren, verwijderen (van gegevens die niet meer relevant zijn voor de dienstverlening of leveringen) en downloaden. In de diverse schermen van het portaal ziet u hoe lang uw gegevens, die in de betreffende functie verwerkt worden, door uw leverancier worden bewaard. Na die periode worden uw gegevens automatisch en definitief verwijderd, in lijn met de richtlijnen gesteld in de AVG.

Uw dienstverlener/leverancier gebruikt OIIO om u het portaal aan te bieden. OIIO ziet uw gegevens in het portaal niet in en spant zich zo goed mogelijk in om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw dienstverlener/leverancier gebruikt uw gegevens in het portaal uitsluitend voor het doel waarvoor u uw gegevens in het portaal hebt ingevoerd en niet voor enig ander doel. Uw dienstverlener/leverancier zal uw gegevens ook niet zonder uw toestemming met derden delen. Uw gegevens verlaten niet de EU.

Mocht u van mening zijn dat uw dienstverlener/leverancier uw gegevens niet voldoende beschermt, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij uw dienstverlener/leverancier of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u het portaal voor enig ander doel gebruikt dan waarvoor het bedoeld is, dan kan uw dienstverlener/leverancier u de toegang tot het portaal ontzeggen.

Als uw dienstverlener/leverancier stopt met het gebruik van het portaal en daarin bevinden zich persoonsgegevens die mogelijk voor u van belang zijn om langer te bewaren, dan zal uw dienstverlener/leverancier u minimaal een maand voordat het portaal niet meer voor u beschikbaar is, waarschuwen, zodat u de gelegenheid heeft de gegevens te downloaden.

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden >